TONDA OBAL

31.01.2017 15:57

V den vysvědčení do naší školy dorazil lektorský tým projektu TONDA OBAL, který je zaměřen na rozšiřování povědomí o světě třídění a recyklace. Všichni žáci se během dne v rámci hodinových přednášek spojených s výkladem a soutěžemi stali odborníky na odpady. Lektoři je uvedli do světa, v němž lze z řady odpadů vytvořit nové věci, ale podmínkou je správné třídění. Formou hry a připravených třídících nádob si účastníci besed odzkoušeli dnes již běžnou životní realitu - správné třídění. Nejlepší byli oceněni drobnými cenami. Podrobnosti o projektu a další zajímavosti najdete na: https://www.tonda-obal.cz/