Ukázky dravců Zayferus

23.05.2012 09:22

Zayferus je obecně prospěšná společnost na ochranu dravých ptáků. Naši žáci si opět mohli poslechnout poutavé povídání o životě dravců a také si mnohé prohlédnout. Při letech spatřili útoky dravců na atrapy zvířat tažené navijákem:

 • Výr velký, největší naše sova, chytá veverku
 • Raroh velký loví obratného zajíce
 • Dřemlík tundrový pronásleduje špačka
 • Sokol lovecký padá střemhlav na bažanta
 • Karančo jižní běhá pěšky a vyhledává ukryté maso
 • Puštík obecný sedá tichým letem na ruku
 • Sokol stěhovavý loví holuba rychlostí 200 km/hod
 • Sova pálená zakrouží a dosedá na ruku
 • Raroh jižní chytá letící koroptev
 • Jestřáb lesní žene kličkující kunu
 • Orel skalní napadne běžící lišku
 • Sup krahujový létá těsně kolem malých diváků...