UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU A ROZDÁNÍ VYSVĚDČENÍ

05.06.2020 13:15

Vážení zákonní zástupci,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o způsobu ukončení školního roku 2019/2020 dne     30. 6. 2020:

1. VÝDEJ OBĚDŮ OD 9.00 hod.

2. VÝUKA KONČÍ ROZDÁNÍM VYSVĚDČENÍ VE STANOVENÉM ČASE A NA STANOVENÉM MÍSTĚ

3. VYSVĚDČENÍ SI MOHOU VYZVEDNOUT VŠICHNI ŽÁCI PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY - ŽÁCI, KTEŘÍ BĚHEM KVĚTNA A ČERVNA NEDOCHÁZELI DO ŠKOLY  NA VÝUKU MUSÍ PŘINÉST RODIČI PODEPSANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ S DATEM 29. NEBO 30. 6. 2020 - 

vzor ke stažení: příloha_čestné_prohlášení.pdf (268,8 kB)

4. BĚHEM PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ PROBĚHNE FOCENÍ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ - CENA 30,- Kč - vybírá třídní učitel/ka

5. NEVYZVEDNUTÁ VYSVĚDČENÍ BUDOU ULOŽENA NA SEKRETARIÁTU ŠKOLY A LZE JE VYZVEDNOUT V PRACOVNÍCH DNECH OD 8.00 do 15.00 hod.

6. ODPOLEDNÍ PRÁCE ŠKOLNÍCH SKUPIN SE NEKONÁ

7. ČASOVÝ HARMONOGRAM:

SUCHÁ VARIANTA - SLUNEČNÝ DEN - VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ - ROUŠKA NENÍ NUTNÁ

ČAS

PERGOLA ŠD VSTUP BRANKA ŠKOLNÍ DRUŽINA

PERGOLA ZAHRADA VSTUP ULICE SEIFERTOVA

STOLNÍ TENIS zahrada VSTUP BRANKA U KOLÁRNY

8.00

1.A

3.A

5.A

8.45

1.B

3.B

5.B

9.30

2.A

2.B

2.C

10.15

4.A

4.B

4.C

11.00

6.A

6.B

6.C

11.45

7.A

7.B

7.C

12.00

8.A

8.B

8.C

 

MOKRÁ VARIANTA - DEŠTIVÝ DEN - V PŘEDSÁLÍ A ŠKOLNÍ JÍDELNĚ JE NUTNÁ ROUŠKA

ČAS

PŘEDSÁLÍ TV VSTUP ZE ZAHRADY

PERGOLA ZAHRADA VSTUP Z ULICE SEIFERTOVA

ŠKOLNÍ JÍDELNA VSTUP Z ULICE TYRŠOVA

8.00

1.A

3.A

5.A

8.45

1.B

3.B

5.B

9.30

2.A

2.B

2.C

10.15

4.A

4.B

4.C

11.00

6.A

6.B

6.C

11.45

7.A

7.B

7.C

12.00

8.A

8.B

8.C

 

9.A – ADVENTURE GOLF – 9.00 hod.

9.B – ADVENTURE GOLF – 10.30 hod.

Dodržujte časy - děkujeme!

Mgr. M. Rosík