UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

29.06.2018 12:15

Dnes - 29.6.2018 - nastal čas na hodnocení uplynulého školního roku a předání vysvědčení, diplomů, pochval a v ojedinělých případech i výchovných opatření. Ve škole vládla slavnostní atmosféra spojená s koncem školního roku, školou se prostřednictvím školního rozhlasu linula školní prázdninová hymna - píseň "Počítám už hodiny, kdy nám začnou prázdniny". Následoval projev ředitele školy, který hodnotil uběhlý školní rok, práci jednotlivců a přál krásné prázdninové dny plné sluníčka. A jak dopadly letošní statistiky? Školá má 502 žáků, 250 prospělo s vyznamenáním, 233 prospělo a 19 neprospělo. Průměrný prospěch školy je 1,55. 497 žáků má chování velmi dobré, 2 žáci uspokojivé a 2 žáci neuspokojivé. Po rozhlasové relaci začalo předávání vysvědčení v jednotlivých třídách a oceňování nejlepších. Všem žákům i zaměstnancům přejeme nádherné prázdniny a dovolené.

Mgr. M. Rosík