ÚPRAVA TERMÍNU VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

16.12.2020 09:31

Vzhledem  k aktuální epidemiologické situaci a souvisejícím krizovým opatřením rozhodlo MŠMT pod č. j. MSMT-45767/2020-2 a dle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) o odlišnosti v organizaci školního roku 2019/2020 takto: Dny 21. prosince a 22. prosince 2020 jsou pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol volnými dny. V tyto dny neprobíhá ani distanční vzdělávání. Žákům jsou pro tyto dny automaticky odhlášeny obědy v naší školní jídelně. Provoz škol je od 4. 1. 2021 a jeho podmínky budou upřesněny v závěru měsíce prosince dle aktuální situace a podmínek.

Mgr. M. Rosík