USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ - NÁHRADNÍ TERMÍN

14.02.2018 16:27

Informace k organizaci akce - "USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ" - pro zákonné zástupce dětí a žáků, kteří jsou přihlášeni a mají uhrazen poplatek za tuto aktivitu. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám neproběhlo lyžování v termínu 15.1. - 19.1.2018. Organizátoři dnes oznámili náhradní termín pro tuto akci - 26.2. -  2.3.2018.  Sledujte také web: www.usmevavelyzovani.cz

Pro realizaci akce platí již dříve projednaný níže uvedený režim:

     - odjezd žáků od budovy školy 12.45 hodin, předpokládaný návrat spojený s převzetím žáků 17.00 hodin - křídlo u školní jídelny - p. uč. Fulnečková

     - dobře označte vlastní lyžařské vybavení /nesmazatelný fix/, které v pondělí ráno uložte v budově školy - křídlo u školní jídelny - třída p. uč. Szelongová /2.C/ - po celou dobu kurzu bude zůstávat v lyžařském areálu

     - volte vhodné lyžařské oblečení včetně rukavic a čepic  - označte, podepište - v lyžařském přicházejí žáci do školy, ve třídě se převlékají do volného oděvu / úbor, tepláky, elasťáky, triko/

     - školní aktovku nabalte na celý týden / ČJ, M, PRV, AJ/ - bude zůstávat celý týden v domovské třídě

     - před odjezdem se žáci odstravují ve školní jídelně / je vhodné, aby všichni účastníci měli v daném týdnu zaplacené  obědy/

     - jednoduchou odpolední svačinu uzavřete do označeného plastového boxu, teplý čaj je zajištěn v lyžařském areálu

     - v pátek je možná účast zákonných zástupců při lyžařském výcviku

     - telefonní kontakty: 604 189 053 - Hana Volková - organizátor

                                     596 013 631 - ředitelství školy

                                     731 130 732 - p. uč. Fulnečková - doprovázející učitelka

Aktuální informace pořadatele /20.2.2018/ - ODJEZDOVÉ_INFO_1.doc


Děkujeme za spolupráci - Mgr. M. Rosík a H. Volková