VÁNOCE 2015

22.12.2015 16:14

Poslední dva školní dny roku 2015 si žáci se svými učiteli zpestřili různorodými aktivitami. Netradiční výuka etiky, zvládání mimořádných událostí, základní prvky z přípravy k obraně státu /POKOS/, rozvíjení především čtenářské gramotnosti, sportovní aktivity v hale, výtvarné aktivity, vánoční tradice a zvyky, koledy a vánoční písně, besídky tříd spojené s přípravou svátečního pohoštění, předávání dárečků,... Všude byla znát sváteční nálada a atmosféra. Kouzlo vánočních svátků je po roce opět tady. Ať jsou to svátky klidu, míru a pohody, svátky prožité v kruhu nejbližších. Krásné sváteční dny Všem přeje kolektiv zaměstnanců školy.