VÁNOČNÍ KONCERT 2016

01.12.2016 16:44

POZVÁNKA K VÁNOČNÍ AKCI PŘIPRAVOVANÉ NAŠIMI UČITELI A ŽÁKY:


Upozornění:

1. Vzhledem k místu konání je v prodeji omezený počet vstupenek!! Prodej probíhá do naplnění

    kapacity!!

2. Každý koncert je jedinečný - vystupují jiné třídy, uslyšíte odlišné písně!!

   /15.30 hod. - I.ABC + IV.A + V.B + školní sbor a sólisté

    17.00 hod. - II.AB + III.ABC + IV.B + V.AC + školní sbor a sólisté/

3. Budete-li se účastnit našeho vystoupení, prosíme o spolupráci s organizátory v prostoru

    kostela. Především je nutno udržet volný průchod středem kostela - příchody a odchody

    účinkujících!!!

4. Vystupující žáci jsou po dobu trvání celého koncertu pod dohledem pedagogických pracovníků

    v prostorách naší školy.

    Sdružení rodičů zajistilo pro žáky pitný režim a sladkou odměnu.

    Při převzetí dětí po koncertu můžete navštívit školní jarmark na obvyklém místě v prostorách

    školy.

5. Školní jarmark má otevřeno od 15.00 do 18.00 hodin.