VÁNOČNÍ KONCERT 2016

14.12.2016 16:48

V úterý 13.12. se v odpoledních hodinách uskutečnila dvě tradiční koncertní vystoupení žáků školy. Pod vedením zkušených učitelek hudební výchovy /Mgr. Jarmila Nosková, Mgr. Marcela Suchánková/ se zrodilo netradiční a ojedinělé hudební dílo, které navodilo atmosféru blížících se vánočních svátků. Vše dokresloval vyzdobený prostor evangelického kostela a především úžasný hudební nástroj - kostelní varhany, které dotvořily kulisu celého koncertu. Finální kombinace tradičních vánočních koled za doprovodu varhan byla nádherným zážitkem pro všechny přítomné. Díky bývalému žáku školy a nyní zručnému hudebníkovi Vitu Běhálkovi, který dokáže rozeznít píšťaly varhan vznikl netradiční hudební celek. Také jednotlivá vystoupení tříd, sólová čísla či vystoupení skupin žáků byla odměněna bouřlivým potleskem. Věříme, že koncertem vytvořená vánoční nálada vydrží všem aktivně zapojeným žákům, zaměstnancům i posluchačům také v době blížících se svátečních dnů. Veliké poděkování patří všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celého vystoupení a jarmarku!