VÁNOČNÍ KONCERT A JARMARK

14.12.2017 07:15

V úterý odpoledne se uskutečnil dvojprogram tradičního vánočního koncertu v prostorách velké tělocvičny. Školou zněly vánoční melodie a na všechny přítomné sáhla atmosféra adventu a vánoc. Tělocvična se dvakrát zaplnila pozornými posluchači, kteří jednotlivá vystoupení odměňovali potleskem. Na jevišti se střídala řada účinkujících, kteří zpívali, tančili, recitovali a hráli dějovou linku. Koncert měl podtitul ANDĚL PÁNĚ 3. Rekvizity, scéna, kostýmy a pestrý výběr melodií vytvořil úžasný celek, který u všech přítomných vyvolal silný emotivní zážitek. Koncert doprovázel i prodejní jarmark s širokou nabídkou.  Vánoční svícny, adventní věnce, keramické výrobky, ozdoby z včelího vosku, zdobené perníčky, linecké cukroví, kokosky, jablečné záviny a další drobnosti mizely před očima prodejního týmu. Poděkování patří celému režijnímu týmu, všem zaměstnancům školy, všem žákům, kteří se odpovědně připravovali na svá vystoupení. Krásné sváteční chvíle se vzpomínkou na náš školní koncert.

Mgr. Petra Vysogladová