VÁNOČNÍ KONCERTY

14.12.2018 16:36

V úterý 11.12.2018 se v katolickém kostele Božského srdce Páně v centru Bohumína konaly v čase 15.30 a 17.00 hodin koncerty žáků školy, které se setkaly s mimořádným ohlasem publika. Celý koncertní program sestavila paní učitelka Suchánková, která vhodně propojila připravená hudební vystoupení. Na jejich přípravě se podílely také vyučující prvního stupně. Říkanky, básničky a především písně s vánoční tematikou tvořily hlavní kostru programu. O hudební doprovod na kostelní varhany se postaral pan Rakus. Hru na kytaru, housle, elektronické piano a saxofon zvládli žáci a učitelé školy. Hodinový program naladil všechny přítomné na čas blížících se svátečních dnů. Poděkování patří správci zdejší farnosti za možnost využít prostor kostela k vystoupení, agentuře K3 za výpomoc s ozvučovací technikou, všem organizátorům zajišťujícím zdárný průběh koncertního podvečera a též všem účinkujícím za skvělá vystoupení. V prostorách školy probíhal souběžně i tradiční VÁNOČNÍ JARMARK, kde bylo možno zakoupit řadu zajímavých věcí, které vhodně dotvoří kouzlo svátečních dní - nazdobené svícny a věnce, výrobky z keramiky, včelího vosku, vánoční cukroví a přání a další milé drobnosti. 

Ve čtvrtek 13.12.2018 se pak v katolickém kostele Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně konal koncert dětí a žáků Mateřské školy a Základní školy ve Starém Bohumíně. Znovu byl kostel zaplněn do posledního místečka, aby byly děti a žáci odměněni za svá vystoupení velikým potleskem. Asi 45-minutový program dokreslil atmosféru adventu.

Všem hostům a posluchačům našich vystoupení děkujeme za účast, podporu a projevenou přízeň. Současně přejeme krásné sváteční dny v kruhu blízkých a k tomu hodně zdraví, štěstí, pohody, elánu a optimismu do roku 2019. 

Mgr. M. Rosík