VÁNOČNÍ STEZKA

05.12.2018 12:40

Na pondělí 3. 12. připravili zástupci žákovského parlamentu pro žáky z 1. a 2. tříd a také pro děti ze školy ve Starém  Bohumíně zábavné dopoledne s vánoční a mikulášskou tématikou nazvanou Vánoční stezka. Naši nejmenší dostali v úvodu kartičku s názvy jedenácti stanovišť a jejich úkolem bylo je všechna obejít a u každého splnit požadovaný úkol a získat co nejvyšší počet bodů. Čekalo je kreslení vánočních obrázků, skládání puzzle, poznávání  vůní  Vánoc (s šátkem na očích hádali vůni jehličí, skořice, perníku a vanilky), hádání hádanek s čerty, povídání o vánočních zvycích, zpívání koled, prolézání pavučiny z provázků ve sklepě a taky prolézání tunelem po tmě a hledání rozdílů na dvou skoro stejných obrázcích. Během dopoledne stezku navštívilo přes 90 dětí. Nadšeně plnily úkoly a některé se opakovaně ptaly, co bude dál. Tři nejlepší z každé třídy budou vyhodnoceni a získají sladkou odměnu. Pochvala patří taky parlamenťákům, kteří se moc snažili, aby soutěžící odcházeli spokojeni. A to se jim povedlo.  Byli to tito žáci: E. Stolarczyková, E. Ptáková ze 6. A, M. Starzyk, J. Brezniak ze 6.B, K. Basista, N. Salvalagio ze 6.C, A. Janczarová, A. Kačmarčíková  ze 7. A, K. Fulnečková, E. Vladyková  ze  7.B,  V.  Jonáš, Zoe Dostálová ze 7.C, A. Gavelčík, F. Basista, D. Herok, S. Skulinová z 8.A, T. Rybářová, L. Dušková z 8.B, F. Slanina, D. Randuch, L. Krestová,  V. Molinková z 9.A a F. Durčák, A. Gospošová z 9.B.

Mgr. Lenka Ptáková