VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - TECHNOLOGIE PRO ŠJ

15.07.2021 12:00

Předkládáme Vám tímto výzvu k podání nabídky na investiční dodávku a montáž technologického zařízení pro naši školní jídelnu – pracoviště ul. Seifertova 623, 735 81 Bohumín. Podmínky dodávky jsou v přílohách:

VÝZVA_ŠJ_KOTEL_web.doc

KRYCÍ_LIST_1.doc

KUPNÍ_SMLOUVA_1.doc
 

Mgr. M. Rosík - ředitel školy