VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - TECHNOLOGIE PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

21.08.2019 09:29

Předkládáme Vám tímto výzvu k podání nabídky na investiční dodávku a montáž technologického zařízení pro školní jídelnu naší školy –  pracoviště Seifertova 601, 735 81 Bohumín. Podmínky dodávky jsou uvedeny v přílohách:

VÝZVA_ŠJ_MYČKA.doc

KRYCÍ_LIST.doc

KUPNÍ_SMLOUVA.doc