VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

12.10.2018 14:24

Předmětem nabídky je dodávka a montáž technologického zařízení do školní kuchyně Masarykovy ZŠ (vyměření technologií, montáž a zprovoznění nového zařízení, zaškolení, doprava). Zadavatel požaduje před podáním nabídky prohlídku místa plnění z důvodu koordinace případné dodávky a řešení možností přípojných míst pro pořizovanou technologii dle konkrétních podmínek v kuchyni. Z prohlídky a jednání bude vytvořen zápis podepsaný zástupci obou stran, který bude součástí předkládané nabídky. Prohlídku místa lze dojednat po předchozí telefonické dohodě s vedoucí kuchyně Masarykovy ZŠ p. Boženou Kempnou, telefon 596 013 394.

  • Druh:  Dodávka
  • Zadávací řízení:  Veřejná zakázka malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota:  520 000,- Kč bez DPH
  • Zodpovědná osoba:  Mgr. Miroslav Rosík  
  • Datum zahájení zadávacího řízení:  12.10.2018
  • Datum ukončení příjmu nabídek:  26.10.2018, 9:00
Přílohy: