VESELÁ VĚDA

31.08.2015 15:46

V tomto školním roce lze zapojit žáky prvního stupně do kroužku zábavných "skorovědeckých"

pokusů pro zvídavé děti. Zájemci o kroužek, který zahájí svoji činnost od října najděte si

podrobnosti na www.veselaveda.cz, přihlášky zasílejte mailem na info@veselaveda.cz.