VESELÁ VĚDA

28.08.2017 08:05

Také ve školním roce 2017/18 bude žákům prvního stupně nabízen - kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ - "VESELÁ VĚDA". Setkání probíhají 1x týdně a mají délku 60 minut, za jedno pololetí se uskuteční 15 lekcí. Kroužkovné je 90,- Kč za hodinu, tj. 1350,- Kč za pololetí. Více informací naleznete na stránkách: www.veselaveda.cz

Na setkání s novými "velkými" badateli se těší Vaše Veselá věda!

Informační leták zde: leták 2017.18.pdf