VESELÁ VĚDA

01.09.2021 16:37

I v tomto školním roce nabízí Veselá věda z. ú. žákům prvního stupně možnost zapojit se do KROUŽKU VĚDECKÝCH POKUSŮ, který je zaměřen na přírodní vědy. Zábavnou a hravou formou se žáci seznamují s různými zákonitostmi přírody - experimentují a bádají. Setkání se realizují 1x v týdnu. Aktivity s lektorem si žáci užívají v odborných učebnách, ale i mimo školní budovu. 

Podrobnosti najdete na přiloženém letáku nebo na stránkách: Kroužky | Veselá věda (veselaveda.cz)

Info leták: 20210831_150903.PDF

Na setkání se těší organizátoři!