VNÍMEJ VŠEMI SMYSLY

25.10.2016 17:33

V prostorách velké zasedací síně MěÚ Bohumín se v 9.00 hodin sešlo šest čtyřčlenných týmů z bohumínských základek. Proč? Naše škola zde realizovala jednu z projektových aktivit - environmentální soutěž pro žáky šestých tříd s názvem -VNÍMEJ VŠEMI SMYSLY. V rámci projektu s názvem "Bádám, bádáš, bádáme, zahrad si všímáme!" podporovaného  Moravskoslezským krajem to byla první aktivita. Během soutěže se žáci zapojili do několika disciplín - výlov, poznávačka, chuťová zkouška, čichová zkouška, zkouška hmatu, test paměti, zkouška sluchových vjemů, osmisměrka, znalostní test. V závěru byl promítán dokument o významu tropických deštných pralesů. A jak to všechno dopadlo? První místo vybojovala 6.A - ZŠ Skřečoň, druhé místo vybojoval domácí tým 6.A - Masarykovy ZŠ  a MŠ a  třetí místo připadlo soutěžícím z 6.B - ZŠ Skřečoň. Všem účastníkům blahopřejeme ke skvělým výkonům.

Mgr. Jana Svačinová