VODA JE ŽIVOT - SOUTĚŽ

19.10.2018 15:08

Dne 19.10.2018 se ve velké zasedací síni MěÚ Bohumín konala soutěž s podtitulem "VODA JE ŽIVOT", kterou organizovala pro žáky šestých tříd spádových škol naše škola v rámci ekologického projektu finančně podpořeného Moravskoslezským krajem s názvem "Badatelem ve škole i v terénu".  Do soutěže se zapojilo šest čtyřčlenných týmů - Masarykova ZŠ a MŠ /2 týmy/, ZŠ a MŠ Skřečoň, ZŠ a MŠ ČSA, ZŠ a MŠ Benešova, ZŠ Pianeta. Soutěžící přišli podpořit i jejich spolužáci, kteří zaplnili místa v zasedací síni. Soutěžní klání probíhalo v disciplínách znalostních, ale i postřeh, logika, klid, soustředění a taktika se během soutěží uplatnila. Důležitá byla i koordinace a souhra týmu. Soutěžící poznávali běžné druhy rostlin a živočichů, hledali ukrytý výraz v osmisměrce, skládali utajený ekosystém, odhadovali zajímavá čísla ve spojitosti s vodou, rybařili třemi různými způsoby a porovnávali své znalosti v kvízu s názvem Chytřejší vyhrává. V závěru sledovali zajímavý přírodovědný film - Život v Antarktidě. Porota během projekce sečetla výsledky a následně ocenila všechny účastníky.

Pořadí: 

1. ZŠ Pianeta

2. ZŠ a MŠ Skřečoň

3. Masarykova ZŠ a MŠ - 2

4. ZŠ a MŠ ČSA

5. - 6. Masarykova ZŠ a MŠ - 1

          ZŠ a MŠ Benešova

 

Mgr. Jana Svačinová