VOLBY ŠKOLSKÉ RADY

17.10.2014 16:07

Na základě volebního řádu školské rady příspěvkové organizace schváleného  radou města Bohumín usnesením č. 918/62 ze dne 24.8.2005 byla jmenována volební komise ve složení:

 

1. předseda:                            Mgr. Petra Vysogladová

2. členové:                              Mgr. Jarmila Nosková

3.                                            Mgr. Simona Cedivodová

4.                                                     Marcela Dendisová

5.                                            Mgr. Jakub Staniek

6.                                            Bc. Blanka Poštulková

 

            Tato komise bude postupovat dle schváleného volebního řádu.


             Návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců i pedagogických  pracovníků budou podávány v kanceláři školy / Seifertova 601 / předsedkyni volební komise Mgr. Petře Vysogladové do 17.10.2014 do 12 hodin.

 

            Seznamy kandidátů budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě ve škole od 17.10.2014 do konání voleb.

 

            Volby proběhnou 4.11.2014   od 13 – 14 hodin pro pedagogické pracovníky

                                                            od 15.15 – 17.30 hodin pro zákonné zástupce.

 

                                                                                    Mgr. Miroslav Rosík

                                                                                           ředitel školy