VOLBY ŠKOLSKÉ RADY

31.05.2021 12:57

Dne 11. 05. 2021 byli vyzvání všichni zákonní zástupci dětí a žáků, aby podali své návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců do Školské rady pro nové funkční období. V určeném termínu tj. do 31. 05. 2021 do 12.00 hodin byli navrženi: 

1. Czerná Jana - členka Sdružení rodičů,

2. Krestová Kateřina - předsedkyně Sdružení rodičů,

3. Schubertová Vladimíra - stávající členka Školské rady.

 

Volby do Školské rady se uskuteční dne 03. 06. 2021:

1. přímou volbou - zákonní zástupci dětí v mateřských školách v čase od 14.30 do 15.30 v rámci převzetí dětí,

2. korespondenční volbou - zákonní zástupci žáků základní školy v čase od 8.00 hodin do 20.00 hodin prostřednictvím hlasování v rámci školního informačního systému - zpráva s možností hlasování bude rozeslána v den voleb.

Mgr. R. Bašandová - předsedkyně volební komise