VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

04.06.2021 15:10

Na základě odevzdaných či zaslaných hlasů bylo rozhodnuto o složení Školské rady pro nové funkční období. Členy rady se stali:

1. za zřizovatele školy: Mgr. Antonie Walterová a Mgr. Adrian Kuder,

2. za pedagogické pracovníky: Mgr. Květuše Fulnečková a Mgr. Kristina Lindnerová,

3. za zákonné zástupce: Kateřina Krestová a Jana Czerná.

Děkujeme všem za aktivní účast při volbě nových členů a zvoleným zástupcům přejeme zdar v jejich práci.

Mgr. Radka Bašandová - předsedkyně volební komise