VYSVĚDČENÍ

31.01.2017 16:09

V závěru dnešního dne čekalo na žáky setkání s jejich třídními učiteli, aby společně hodnotili pololetí běžícího školního roku. Většina žáků dnes mohla odcházet s úsměvem a pohodou. Pouze malá část bude muset v druhém pololetí přidat, aby se jejich výsledky zlepšily. Ve škole máme 307 žáků vyznamenaných, 174 žáků prospělo a pouze 13 žáků neprospělo. Celkový prospěchový průměr školy je 1,42. Celkem bylo uděleno 257 pochval, 37 napomenutí třídního učitele, 17 důtek třídního učitele, 9 důtek ředitele školy, 5 snížených stupňů z chování. Největší očekávání měli žáci prvních tříd, kteří dnes obdrželi svoje úplně první velké vysvědčení. Celé pololetí vzorně pracovali se svými vyučujícími a drželi se dobře známého přísloví: Bez práce nejsou koláče. Koláče jim k dnešnímu vysvědčení upekli naše kuchařky s finančním přispěním našeho Sdružení rodičů. Předání se uskutečnilo za přítomnosti ředitele školy a zástupce ředitele školy pro první stupeň.