Výtvarná soutěž

20.02.2015 14:48

Žáci na 2. stupni měli možnost zúčastnit se výtvarné soutěže "Evropa ve škole". Jedná se o soutěž s dlouhou tradicí organizovanou v evropských zemích od roku 1953 pod patronací mnoha významných evropských institucí. V ČR probíhá od roku 1992 a jedná se o 24. ročník projektu. Nad soutěží má garanci od roku 2014 Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Základní myšlenkou je propagovat mezi žáky a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Žáci, kteří se do soutěže zapojili, si vybírali z několika témat, která výtvarně zpracovali. Tříčlenná porota složená z učitelů výtvarné výchovy obdržela celkem 9 prací od žáků, z nichž 4 nejlepší vybrala a poslala do krajského kola. Krajské kolo proběhne do 13.3.2015.

Nejlepší práce žáků školy, které byly odeslány k posouzení organizátorům soutěže:

Kolektiv 16-ti žáků třídy 6.A

Petra Janetová 9.B

Jiří Vošta 9.B

Eliška Zacharová 8.A