VÝUKA NĚMČINY S RODILÝM MLUVČÍM

29.05.2018 15:57

Žáci německého jazyka v 9. ročníku měli v tomto školním roce možnost komunikovat s rodilým mluvčím z Německa. Byl jím absolvent gymnázia Stephan Hennecke, který pochází z města Hameln v Dolním Sasku. V prvním setkání povyprávěl o sobě, o svém městě Hameln, ke kterému se váže pověst o Krysaři, který osvobodil město od krys, když hlodavce hrou na píšťalu vylákal z města a utopil  je v řece, ale nedostal slíbenou odměnu od radních. Krysař ve vzteku odešel a po čase se vrátil vykonat pomstu. V době, kdy byli lidé v kostele, odlákal zvukem své píšťaly jejich děti, které zavřel v jeskyni a vrátil až poté, co město zaplatilo. Pak žáci měli prostor a možnost pokládat Stephanovi různé otázky a vyzkoušet si mluvit s cizincem. Někteří si to zkusili sami, ostatním pomáhala ještě učitelka. Stephan komunikoval srozumitelně a působil na žáky kamarádským dojmem. V druhém setkání si připravil vyprávění o Salcburku – městě v Rakousku. Měl prezentaci s výkladem a obrázky, ukázal pamětihodnosti města a povídání zakončil vánočním Salcburkem. Pak žáci měli prostor na své otázky. V prosinci představil žákům, jak se slaví Vánoce v Německu – jaké jsou zvyky, tradice – opět formou prezentace. Žáci to porovnávali s Vánocemi u nás, a když bylo něco jinak, tak jsme to Stephanovi sdělili. Stephan docházel do školy i v druhém pololetí, kde žákům představil hlavní město Berlín – ukázal významné památky a zajímavosti. Na závěr své prezentace měl pro žáky připravený test o Berlíně s vyhodnocením. Žáci tak měli možnost posoudit své znalosti.

Žákům poslouchání němčiny a možnost komunikace s rodilým mluvčím bylo zpestřením v hodinách německého jazyka a může být dobrým podnětem pro další jejich učení se němčině.

Mgr. Simona Cedivodová - vyučující německého jazyka