VÝZKUM - ŠKOLA V DOBĚ KORONY

21.05.2020 22:46

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás tímto požádat o pomoc s šetřením „Domácí učení“ – jak to vidí rodiče?“.

Jsme psychologicko-pedagogický tým z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a připravili jsem dotazník, pomocí kterého zjišťujeme, co si myslí rodiče o vzdělávání v domácím prostředí v průběhu pandemie, jak se s požadavky na výuku vypořádali a jak ji celkově řeší.

Šetření s podobným zaměřením již proběhlo několik, ale žádné nebylo tak podrobně zaměřeno na každodenní postupy rodičů a komunikaci se školou během uzavření škol. Navíc žádné z nich nedovolovalo mezinárodní srovnání. Náš dotazník jsme vyvinuli ve spolupráci s francouzskými, německými a italskými kolegy.

Chceme Vás poprosit, zda byste mohli věnovat vyplnění dotazníku přibližně 25 minut. Odpovědi jsou zcela anonymní. Jako poděkování za čas, který dotazníku věnujete, nabízíme 20% slevu na knihy z nakladatelství Portál.

Dotazník je dostupný zde: https://www.surveymonkey.com/r/TQNV39X

Předpokládáme, že výsledky mohou pomoci nám všem k snazšímu návratu do běžného chodu, ale i k lepší připravenosti na budoucí podobné situace.

Výsledky budeme prezentovat na webu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud nám dáte zpětnou vazbu, pošleme je i přímo do vašich rukou. V dohledné době bychom rádi připravili také šetření mezi školami a vyučujícími.

Děkujeme Vám. Uvědomujeme si velkou vytíženost všech lidí a velmi si vážíme Vaší pomoci.

S pozdravem,
Stanislav Štech, Irena Smetáčková a Ida Viktorová


Kontakt:
Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Katedra psychologie
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Magdalény Rettigové 4, Praha 1
www.pedf.cuni.cz
Irena.Smetackova@pedf.cuni.cz