Zahájení školního roku 2013/2014

02.09.2013 08:57

Zahájení školního roku 2013/2014

 

2.9.   8.00 - 10.00 hod.

8.00 hod. Přivítání prvňáčků vedením školy v tělocvičně

9.00 hod. Přivítání žáků školním rozhlasem

 

Oběd se bude podávat od 9.40 hodin.

 

Ukončení výuky:   I. st.                         9.40 hod.

                            II. st.    6. - 7. roč.     9.50 hod.

                                        8. - 9. roč.   10.00 hod.  

 

3.9. třídnické práce                I. tř.        8.00 - 9.40 hod.

                                             II. tř.        8.00 - 10.45 hod.

                                      III. - V. tř.       8.00 - 11.40 hod.

                                    VI. - VII. tř.       8.00 - 11.50 hod.

                                   VIII. - IX. tř.      8.00 - 12.00 hod.

 

4. - 6.9. třídnické práce + OČMS + Etika (1. lekce)

 

                                        I. - II. tř.        8.00 - 10.45 hod.

                                      III. - V. tř.       8.00 - 11.40 hod.

                                    VI. - VII. tř.       8.00 - 12.00 hod.

                                   VIII. - IX. tř.       8.00 - 12.10 hod.