ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

31.08.2012 12:10

Organizace 1. dne školní docházky ve šk. roce 2012/2013:

Vyučování proběhne od 8.00 do 10.00 hod. Náplní 2 vyučovacích hodin bude slavnostní přivítání, zjištění stavu žáků, poučení o bezpečnosti a chování, seznámení se školním řádem, poučení o hlášení úrazů a poučení o volbě stravy.

8:00 - slavnostní přivítání prvňáčků vedením školy v tělocvičně

9:00 - přivítání žáků ředitelkou školy rozhlasem

Vyučování bude ukončeno 2. vyučovací hodinu. Obědy se budou vydávat od 9:40 hod.