Zahájení školního roku

28.08.2014 06:51

Organizace začátku školního roku


1.9.2014

8.00 – 9.00      Přivítání žáků prvních tříd vedením školy.

9.00 – 9.40      Prohlídka školy zákonnými zástupci žáků prvních tříd.

 

Vyučování v celé škole bude ukončeno druhou vyučovací hodinou.

Oběd se bude vydávat od 9.40 hodin.

Odvádění:       I. st.                            9.40 hod.

                        II. st.   6. – 7. roč.       9.50 hod.

                                   8. – 9. roč.       10.00 hod.

                                                                           

2.9.2014

Činnosti – předání knižního fondu, práva dítěte, gramotnost a dopravní výchova.

 

3.9.2014

Činnosti – havarijní plán města Bohumín, etika – I. lekce /VŠEDNÍ DEN/, OČMS – I. lekce /OCHRANA OBYVATELSTVA/.

 

Ukončení výuky ve dnech 2. – 3.9.2014:

                        I. st.    1. roč.               9.40 hod.                    II. st.   6. – 7. roč.       11.40 hod.

                                   2. roč.              10.45 hod.                               8. – 9. roč.      12.00 hod.

                                   3. – 5. roč.       11.20 hod

                       

Od 4.9.2014 výuka dle rozvrhu!

 

 

                                                                                                          Mgr. Miroslav  R o s í k

                                                                                                                      ředitel  školy