ZÁKLADNÍ INFORMACE K CHODU ŠKOLY - 2.9.2019

01.07.2019 12:59

Zahájení nového školního roku proběhne dne 2.9.2019 od 8.00 hodin.

      8.00 - projev ředitele školy ve školním rozhlase

      8.15 - 9.00 - přivítání žáků prvních tříd vedením školy a zřizovatelem

      9.00 - 9.40 - prohlídka školy rodiči žáků prvních tříd - zástupkyně ředitele školy

      9.00 - 9.40 - přivítání žáků šestých tříd ředitelem školy

Vyučování v celé škole bude ukončeno druhou vyučovací hodinou.

Oběd se bude vydávat od 9.40 hodin.

Odvádění žáků:       I. st.                            9.40 hod.

                                II. st.   6. – 7. roč.       9.50 hod.

                                           8. – 9. roč.       10.00 hod.

3.9.2019

Činnosti – předání knižního fondu, práva dítěte, evakuační plán města Bohumín, gramotnosti a dopravní výchova.

4.9.2019

Činnosti – OČMU a POKOS + TH /aktualizace osobních dat/

Ukončení výuky dne 3.9. a 4.9.2019:

 I. st.     1. roč.              9.40 hod.                    II. st.   6. – 7. roč.       12.30 hod.

             2. roč.              10.45 hod.                              8. – 9. roč.      12.45 hod.

             3. – 5. roč.       11.40 hod

Od 5.9.2019 bude výuka probíhat dle stabilního rozvrhu. Výuka žáků prvních tříd bude probíhat ve dnech 5.9. a 6.9.od 8.00 do 10.45 hodin /od 9.9.2019 dle stabilního rozvrhu/.