ZÁKLADNÍ INFORMACE K CHODU ŠKOLY OD 01. 09. 2021

24.08.2021 14:08

1. 9. 2021

07.25 - 09.00               Antigenní testování žáků dle harmonogramu uvedeného níže /2. - 9. ročník/.

09.00                           Zahájení výuky žáků prvních tříd. 

09.00                           Zahájení nového školního roku projevem ředitele školy ve školním rozhlase.

09.10 – 09.40              Přivítání žáků prvních tříd vedením školy.

09.40 – 10.30              Minikavárnička pro rodiče ve školní jídelně.

09.40 – 10.30              Přivítání žáků šestých tříd ředitelem školy.

10.30 – 11.00              Testování žáků prvních tříd.

Malotřídní ZŠ Starý Bohumín zahajuje v obvyklém čase 8.00 hodin.

 

Žádáme rodiče prvňáčků, aby naše nové žáčky v jejich velký den doprovázely maximálně 1 - 2 osoby, které budou mít dýchací cesty chráněné respirátorem FPP2.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost, těšíme se na Vás.

 

Vyučování v celé škole bude ukončeno třetí vyučovací hodinou.

Oběd se bude vydávat od 10.40 hodin.

Odvádění:       I. st.                             10.40 hod.

                        II. st.    6. – 7. roč.       10.55 hod.

                                    8. – 9. roč.       11.10 hod.

                                                                           

2. 9. 2021

Činnosti – předání knižního fondu, práva dítěte, evakuační plán města Bohumín, gramotnosti a dopravní výchova, pravidla bezpečnosti a hygieny /COVID - 19/, EVVO - třídění a sběrové aktivity.          

3. 9. 2021

Činnosti – OČMU a POKOS + TH /aktualizace osobních dat/

 

Ukončení výuky dne 2. 9. a 3. 9. 2021:

                        I. st.     1. roč.              09.40 hod.                  II. st.   6. – 7. roč.       12.30 hod.

                                    2. roč.              10.45 hod.                              8. – 9. roč.       12.45 hod.

                                    3. – 5. roč.       11.40 hod.

 

Od 06. 09. 2021 bude výuka probíhat dle stabilního rozvrhu.

Výuka žáků prvních tříd bude probíhat v týdnu od 06. 09. do 10. 09. 2021 od 8.00 do 10.45 hodin a od 13. 09. 2021 dle stabilního rozvrhu.

Ve dnech testování /06. 09. a 09. 09. 2021/ se mění časy zahájení výuky dle harmonogramu uvedeného níže.

 

PRAVIDLA A HARMONOGRAM NEINVAZIVNÍHO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Testování probíhá 1. září, 6. září a 9. září 2021.  V tyto dny jsou upraveny časy nástupu žáků do školy, ukončení výuky je dle rozvrhu příslušného dne. Provoz ranní školní družiny je ve dnech testování zrušen. Škole byly dodány testy GENRUI.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží aktuálně platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 

TŘÍDA

ČAS

VSTUP DO BUDOVY

8.B

7.25 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

7.C

7.25 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

7.A

7.25 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

7.B

7.25 HOD.

ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

3.A

7.25 HOD.

ZASTŘEŠENÁ PERGOLA NA ZAHRADĚ

8.C

7.50 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

6.B

7.50 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

6.A

7.50 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

6.C

7.50 HOD.

ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

3.B

7.50 HOD.

ZASTŘEŠENÁ PERGOLA NA ZAHRADĚ

2.A

8.15 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

2.B

8.15 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

5.B

8.15 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

5.A

8.15 HOD.

ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

4.C

8.15 HOD.

ZASTŘEŠENÁ PERGOLA NA ZAHRADĚ

4.B

8.40 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

4.A

8.40 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

9.B

8.40 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

9.A

8.40 HOD.

ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

8.A

8.40 HOD.

ZASTŘEŠENÁ PERGOLA NA ZAHRADĚ

9.C

9.00 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

Testování žáků prvních tříd dne 6. a 9. 9. 2021 probíhá v čase 8.00 hodin ve třídách!

Dodržujte ve dnech testování časy nástupu do školy – děkujeme za spolupráci a pochopení.

Další případná testování se budou konat jen v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy. V takovém případě se bude testovat do konce září s frekvencí jednou týdně. Sledujte aktuální informace na školním webu: www.mzsb.cz

Leták k testování sadou GENRUI - Genrui-letak.pdf

Instruktážní video k testování - Instruktážní video AG testy Genrui - YouTube

Podrobnosti k testování najdete na: Jak na to ve škole | edu.cz

 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se účastnit prezenční výuky, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení). Takové dítě nebo žák nesmí cvičit v uzavřených prostorách, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a nápojů musí sedět v lavici a udržovat odstup od okolí minimálně 1,5 metru. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Pokud bude žák testován pozitivně, bude telefonicky vyrozuměn zákonný zástupce o výsledku testu a nutnosti převzetí svého dítěte včetně následného PCR testu.

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování ve stanoveném termínu a čase, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu – tuto skutečnost ohlásí u školnice a třídnímu učiteli.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Služby školní družiny se poskytují v rozsahu běžného režimu a v místě obvyklém. Jediným omezením je zrušený provoz ranní družiny v budově Seifertova ve dnech testování žáků. V pátek 3. 9. 2021 je provoz školní družiny mimořádně zkrácen do 14.30 hodin - děkujeme za pochopení.

 

PROVOZNÍ OPATŘENÍ

  • chirurgické roušky/respirátory  při pobytu mimo učebnu
  • pravidelné mytí a dezinfekce rukou
  • dodržování pravidel osobní a respirační hygieny
  • zákaz vstupu pro osoby s příznaky infekčního onemocnění
  • minimalizace kontaktů mezi dětmi a žáky různých tříd a skupin
  • pravidelné provětrávání, důkladný úklid a dezinfekce užívaných prostor

 

Mgr. M. Rosík - ředitel školy