ZÁKLADNÍ INFORMACE K CHODU ŠKOLY OD 04. 09. 2023

24.08.2023 18:29

4. 9. 2023

08.00                           Zahájení výuky  v novém školním roce včetně projevu ředitele školy ve školním rozhlase.

08.10 – 08.40              Přivítání žáků prvních tříd vedením školy.

08.40 – 09.30              Minikavárnička pro rodiče ve školní jídelně.

08.40 – 09.30              Přivítání žáků šestých tříd ředitelem školy.

Malotřídní ZŠ Starý Bohumín zahajuje v obvyklém čase 8.00 hodin.

 

Vyučování v celé škole bude ukončeno druhou vyučovací hodinou.

Oběd se bude vydávat od 09.40 hodin.

Odvádění:       I. st.                             09.40 hod.

                        II. st.    6. – 7. roč.       09.50 hod.

                                    8. – 9. roč.       10.00 hod.

5. -  6. 9. 2023

Činnosti – předání knižního fondu, práva dítěte, evakuační plán města Bohumín, gramotnosti a dopravní výchova, pravidla bezpečnosti a hygieny, EVVO - třídění a sběrové aktivity, OČMU a POKOS + TH /aktualizace osobních dat/

Ukončení výuky dne 5. a 6. 9. 2023:

                        I. st.     1. roč.              09.40 hod.                  II. st.   6. – 7. roč.        12.35 hod.

                                    2. roč.              10.45 hod.                              8. – 9. roč.       12.45 hod.

                                    3. – 5. roč.       11.40 hod

Od 07. 09. 2023 bude výuka probíhat dle stabilního rozvrhu.

Výuka žáků prvních tříd bude probíhat od 07. 09. do 15. 09. 2023 od 8.00 do 10.45 hodin /adaptační období/ a od 18. 09. 2023 dle stabilního rozvrhu.

Mgr. Miroslav Rosík - ředitel školy