ZÁKLADNÍ INFORMACE K CHODU ŠKOLY OD DATA 1. 9. 2020

26.08.2020 14:00

Zahájení nového školního roku proběhne dne 1. 9. 2020 od 8.00 hodin.

      8.00 - Projev ředitele školy ve školním rozhlase

      8.15 - 9.00 - Přivítání žáků prvních tříd vedením školy a zřizovatelem

      9.00 - 9.40 - Minikavárnička pro rodiče žáků prvních tříd - zástupkyně ředitele školy

      9.00 - 9.40 - Přivítání žáků šestých tříd ředitelem školy

Žádáme rodiče prvňáčků, aby naše nové žáčky v jejich velký den doprovázely maximálně 2 osoby!

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost, těšíme se na Vás!

Vyučování v celé škole bude ukončeno druhou vyučovací hodinou.

Oběd se bude vydávat od 9.40 hodin.

Odvádění žáků:       I. st.                            9.40 hod.

                                II. st.   6. – 7. roč.       9.50 hod.

                                           8. – 9. roč.       10.00 hod.

2. 9. 2020

Činnosti – předání knižního fondu, práva dítěte, evakuační plán města Bohumín, gramotnosti, dopravní výchova a pravidla bezpečnosti a hygieny /COVID-19/.

3. 9. 2020

Činnosti – OČMU a POKOS + TH /aktualizace osobních dat/

Ukončení výuky dne 2. 9. a 3. 9. 2020:

 I. st.     1. roč.              9.40 hod.                    II. st.   6. – 7. roč.       12.30 hod.

             2. roč.              10.45 hod.                              8. – 9. roč.      12.45 hod.

             3. – 5. roč.       11.40 hod

Od 4. 9. 2020 bude výuka probíhat dle stabilního rozvrhu. Výuka žáků prvních tříd bude probíhat ve dnech 4.9, 7. - 9. 9. 2020 od 8.00 do 10.45 hodin /od 10. 9. 2020 dle stabilního rozvrhu/.