ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD

01.04.2020 06:00

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Kompletní informace jsou zveřejněny na stránkách: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Na základě tohoto opatření bude zápis v naší škole probíhat elektronicky bez osobní účasti dětí v termínu od 1. 4. do 10. 4. 2020

Pro školní rok 2020/2021 zapisujeme děti, které:
a) jsou narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014,
b) mají při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden školní rok.
 
Dítě do prvního ročníku přihlásíte elektronicky pod tímto odkazem: 
"Přihláška do 1. ročníku ZŠ" bude zpřístupněna od 1. 4. do 10. 4. 2020.
 
Tuto přihlášku musí vyplnit zákonný zástupce i v případě, že žádá a odklad povinné školní docházky nebo o předčasný nástup k plnění školní docházky. Podmínky pro tyto případy čtěte níže.
 
Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok podle § 37 odst. 1 školského zákona. Podklady pro udělení odkladu:
1) elektronicky vyplněná "Přihláška do 1. ročníku ZŠ" - viz. výše
2) doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení 
3) doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
Obě posouzení je nutné doručit do školy nejpozději do 31. 5. 2020.
 
Předčasný nástup k plnění školní docházky
Dítě může být přijato předčasně k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé, na základě: 
1) elektronicky vyplněná "Přihláška do 1. ročníku ZŠ" - viz. výše
2) dosáhne-li šestého roku věku od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020
    - doporučení školského poradenského zařízení
3) dosáhne-li šestého roku věku od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021
    – doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře
 
Desatero pro rodiče: Desatero-pro-rodice.pdf
 
Další důležité informace:

a) "Přihlášku do 1. ročníku ZŠ" s Vámi rovněž v nejnutnějších případech vyplníme v budově školy v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.
b) Je-li Vaše dítě v péči školského poradenského zařízení (SPC, PPP) a bylo Vám vystaveno DOPORUČENÍ
ke vzdělávání, je vhodné spolu s žádostí doložit kopii tohoho doporučení.
c) Má-li Vaše dítě zdravotní omezení či znevýhodnění s vlivem na průběh vzdělávání, specifikujte tuto skutečnost v přihlášce.
d) Ověření údajů proběhne dle potřeby individuálně - telefonicky nebo osobním setkáním.
e) Informace o přijetí/nepřijetí budou uveřejněny na webu školy prostřednictvím anonymizovaných registračních čísel, které Vám přidělil informační systém školy při podání přihlášky.
f) Třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do prvního ročníku se uskuteční 3.9.2020 v 15.30 hodin. S sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

 
Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo nejasnost, kontaktujte nás:
masarykova.skola@zs-bohumin.cz
596 013 631
 

Mgr. M. Rosík - ředitel školy