ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD + PŘÍPRAVNÝ KURZ "ŠKOLÁK"

09.03.2021 11:44

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 metodické doporučení pro organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Kompletní informace jsou zveřejněny na stránkách: https://www.edu.cz/methodology/zapisy-do-zakladnich-skol-pro-rok-2021-2022/ .

Na základě tohoto opatření bude zápis v naší škole probíhat elektronicky bez osobní účasti dětí v termínu od 7. 4. do 16. 4. 2021

Pro školní rok 2021/2022 zapisujeme děti, které:

a) jsou narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015,

b) mají při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden školní rok.

Dítě do prvního ročníku přihlásíte elektronicky pod tímto odkazem: 

"Přihláška do 1. ročníku ZŠ" bude zpřístupněna od 7. 4. do 16. 4. 2021.

Tuto přihlášku musí vyplnit zákonný zástupce i v případě, že žádá a odklad povinné školní docházky nebo o předčasný nástup k plnění školní docházky. Podmínky pro tyto případy čtěte níže.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok podle § 37 odst. 1 školského zákona. Podklady pro udělení odkladu:

1) elektronicky vyplněná "Přihláška do 1. ročníku ZŠ" - viz výše

2) doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení 

3) doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Obě posouzení je nutné doručit do školy nejpozději do 31. 5. 2021.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě může být přijato předčasně k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé, na základě: 

1) elektronicky vyplněná "Přihláška do 1. ročníku ZŠ" - viz výše

2) dosáhne-li šestého roku věku od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021
    - doporučení školského poradenského zařízení

3) dosáhne-li šestého roku věku od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022
    – doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Desatero pro rodiče: Desatero-pro-rodice.pdf

Maminko a tatínku: Maminko a tatínku.pdf  

Prezentace z webináře pro rodiče: WEBINÁŘ_ZÁPIS.pptx

Virtuální prohlídka školy: https://www.youtube.com/watch?v=LBOIc4SElZc&ab_channel=Z%C5%A0aM%C5%A0MasarykovaBohum%C3%ADn

Další důležité informace:

a) "Přihlášku do 1. ročníku ZŠ" s Vámi rovněž v nejnutnějších případech vyplníme v budově školy v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.
b) Je-li Vaše dítě v péči školského poradenského zařízení (SPC, PPP) a bylo Vám vystaveno DOPORUČENÍ ke vzdělávání, je vhodné spolu s žádostí doložit kopii tohoto doporučení.
c) Má-li Vaše dítě zdravotní omezení či znevýhodnění s vlivem na průběh vzdělávání, specifikujte tuto skutečnost v přihlášce.
d) Ověření údajů proběhne dle potřeby individuálně - telefonicky nebo osobním setkáním.
e) Informace o přijetí/nepřijetí budou uveřejněny na webu školy prostřednictvím anonymizovaných registračních čísel, které Vám přidělil informační systém školy při podání přihlášky.
f) Třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do prvního ročníku se uskuteční 2. 9. 2021 v 15.00 hodin. S sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

PŘÍPRAVNÝ KURZ "ŠKOLÁK"

- PŘIHLÁŠENÍ PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU – sekretariat@mzsb.cz – uvádějte jméno přihlašovaného dítěte, do předmětu zprávy uveďte „ŠKOLÁK 2021“ - nejpozději do 23. 4. 2021

- plánujeme 2 schůzky, které povedou paní učitelky budoucích prvních tříd

- o termínech a odkazu pro připojení ke schůzkám budete informováni prostřednictvím Vašeho přihlašovacího e-mailu či stránek školy www.mzsb.cz

 

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo nejasnost, kontaktujte nás:

sekretariat@mzsb.cz

596 013 631

 

Mgr. M. Rosík - ředitel školy