ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

01.04.2019 18:50

Věk dítěte - narození: 31.8.2012 a dříve  - děti po odkladu školní docházky

                                     1.9.2012 do 31.8.2013 - řádný nástup

                                     1.9.2013 do 30.6.2014 - předčasný nástup do prvního ročníku

Průběh zápisu: A/ formální - administrativní část s možností přihlášení dítěte do přípravného kurzu ŠKOLÁK / 5 lekcí - 17.4., 23.4. až 26.4.2019 /

                           B/ rozhovor s dítětem a ověření zralosti formou hry

Co přinést s sebou: 

a/ občanský průkaz zákonného zástupce

b/ rodný list dítěte

c/ žádost o přijetí - lze vyplnit na místě nebo předpřipravit - formulář ke stažení: Žádost_o_přijetí.doc

d/ doporučující posouzení ŠPZ a odborného lékaře či klinického psychologa pro odklad povinné školní docházky /budete-li žádat a máte již vystaveno/

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně a duševně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce žáka v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením /viz. výše bod d/ v době zápisu, nejpozději do 31.5.2019.

Předčasný nástup školní docházky:

Je-li dítě narozené v období od 1.9.2013 do 30.6.2014 tělesně a duševně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o předčasné přijetí. Žádost je nutno doplnit o písemné vyjádření ŠPZ a odborného lékaře.

Desatero pro rodiče: Desatero-pro-rodice.pdf