ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD - ROZHODNUTÍ

23.04.2019 10:00

Ve dnech 3. a 4.4.2019 probíhal ve škole a v odloučeném pracovišti ZŠ Starý Bohumín zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2019/2020. V čase od 13 do 17 hodin školu navštívila řada děvčat a chlapců v doprovodu svých nejbližších, aby absolvovali jeden z významných dnů svého života - školní zápis. Po vyřízení úředních formalit se budoucí prvňáci vydali na cestu Pohádkovou říší. Během cesty potkali mnohé bytosti z pohádek a hravou formou prokázali své schopnosti pro vstup do velké školy. Závěrem využili své motorické schopnosti při pohybové aktivitě s herní konzolí a zúčastnili se tradičního focení na první školní tablo. Na odloučené pracoviště ZŠ Starý Bohumín dorazilo 11 budoucích žáků - 7 řádný nástup, 4 odklad. V budově Masarykovy ZŠ na Seifertově ulici k zápisu přišlo 44 dětí - 35 řádný nástup, 9 odklad.  V novém školním roce budou v hlavní budově otevřeny dvě první třídy. Soupis přijatých dětí je uveřejněn prostřednictvím přidělených registračních čísel - 23.4.2098 - 10.00 hodin.

Mgr. Radka Bašandová

PŘEHLED ROZHODNUTÍ: PRIJETI1.pdf  ; PRIJETI2.pdf