ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

16.04.2018 15:29

Ve dnech 11. a 12.4.2018 probíhal ve škole a v odloučeném pracovišti ZŠ Starý Bohumín zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2018/2019. V čase od 13 do 17 hodin školu navštívila řada děvčat a chlapců v doprovodu svých nejbližších, aby absolvovali jeden z významných dnů svého života - školní zápis. Po vyřízení úředních formalit se budoucí prvňáci vydali na cestu Pohádkovou říší. Během cesty potkali mnohé bytosti z pohádek a hravou formou prokázali své schopnosti pro vstup do velké školy. Závěrem využili své motorické schopnosti při pohybové aktivitě s herní konzolí a zúčastnili se tradičního focení na první školní tablo. Na odloučené pracoviště ZŠ Starý Bohumín dorazili 4 budoucí žáci - 3 řádný nástup, 1 odklad. V budově Masarykovy ZŠ na Seifertově ulici k zápisu přišlo 60 dětí - 55 řádný nástup, 5 odklad.  V novém školním roce budou v hlavní budově otevřeny tři první třídy. Soupis přijatých dětí bude uveřejněn prostřednictvím přidělených registračních čísel - 17.4.2018 - 14.00 hodin.

Mgr. Jarmila Nosková

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ: ZÁPIS_18.docx