ZDRAVÍK

06.11.2018 16:43

Žáci čtvrtých tříd dnes absolvovali výchovně-vzdělávací program garantovaný Státním zdravotním ústavem s názvem - "Zdravík - podpora zdraví pro děti". Během dvou vyučovacích hodin s odbornými lektorkami studovali problematiku kouření a jeho nebezpečí pro lidské zdraví včetně video-ukázek. Součástí přednášky byla i prevence v oblasti úrazů a kouření, která byla spojena s praktickým nácvikem např. dýchání z úst do úst. Žáci si nenásilnou, přirozenou a hravou formou doplnili své vědomosti z oblasti lidského zdraví a péče o zdraví.

Mgr. Helena Bienová