ZELENÁ PRO PŘÍRODU

30.05.2022 17:00

V týdnu od 23. května probíhal v naší škole druhý projektový týden tohoto školního roku s názvem „Zelená pro přírodu“, který nabízel „jinou“ formu výuky zaměřenou na praktické vědomosti a dovednosti napříč předměty i ročníky z oblasti environmentální výchovy. V hodinách se žáci aktivně seznamovali s aktuálními problémy životního prostředí, otázkami ochrany přírody a přírodních zdrojů, významem udržitelného rozvoje, pravidly zdravého životního stylu, poznatky současné vědy. Do výuky byly zařazovány besedy, přednášky, exkurze, osvědčila se badatelská výuka, dostalo se i na zážitkovou pedagogiku. Žáci prohlubovali své znalosti v oblasti, která je klíčová pro další fungování života na naší planetě, pro naše zdraví, ale i vše živé na celém světě.

Řadu poznatků a zajímavých informací získali žáci třetích tříd v rámci návštěvy Záchranné stanice a Domu přírody Poodří  v Bartošovicích. Praktické znalosti z oblasti odpadového hospodářství získali žáci druhých tříd při exkurzi do BM servisu. Třída 1.A a 4.A absolvovala badatelský program v rámci výjezdu do  Hukvaldského biskupského environmentálního resortu HUBERT. Návštěva farmy Bezdínek a výrobního provozu firmy Aromka obohatila žáky 4.C a  4.B. Žáci 1.B se seznamovali s významem rostlin ve firmě JC Flowers. Voda měla hlavní roli ve vzdělávacím programu tříd 5.B a 6.A, který připravili externí lektoři společnosti Recyklohraní. Během týdne se vyráběly také ptačí budky v rámci projektu Radibudky. V úterý si každý žák druhého stupně vybral z připravené nabídky dle svého zájmu jednu kreativní dílnu, v které mohl během dne uplatnit svůj talent. Volbou žáků vznikly věkově rozmanité skupiny stejného zaměření napříč ročníky druhého stupně, které rozvíjely nejen dovednosti, ale i nové kamarádské vztahy, vzájemnou kooperaci a komunikaci žáků, sdílení nápadů.  V nabídce bylo tvoření z tradičních i netradičních materiálů, studium ohrožených druhů organismů, recyklotvoření, biopotraviny a jejich využití v kuchyni, ochrana životního prostředí, třídění odpadů a jeho recyklace, udržitelný způsob života, ekologické zemědělství, zdravý způsob života, kondiční cvičení.

V průběhu celého projektového týdne probíhala soutěž všech tříd ve sběru papíru. Žáci byli velmi aktivní a ve škole se sešly téměř dvě tuny papíru. Vítězem se staly třídy 2.A a 7.A, které získaly sladkou odměnu v podobě ovocného dortu. Vznikla i řada originálních výtvarných a literárních děl. Žáci shlédli naučná videa a film Život na naší planetě, vytvořili plakáty a postery na téma člověk v přírodě, záchrana moře, koloběh vody v přírodě, zkrášlili školní zahradu, učili se připravit jednoduché pokrmy z biopotravin a konvenčních potravin, ochutnávali regionální potraviny, měli možnost vzít do školy své domácí mazlíčky, vytvářeli prezentace o přírodě, zvířatech a životním prostředí, pozorovali vyrobený ekosystém v lahvi, tvořili z použitých obalů a plastů, vysazovali rostlinky do květináčů, vyráběli zeměkoule, učili se, jak správně třídit odpad. Na školním hřišti proběhla názorná ukázka porovnání hromady sešlápnutých a nesešlápnutých PET lahví.

Do celého týdne se zapojily i kuchařky ze školní jídelny, které připravily nejen zdravou svačinku pro žáky, ale i velice pestrý a speciální jídelníček pro všechny strávníky.                                                                                                                               

Mgr. M. Liberdová, Mgr. J.  Zvonař, Ing. J. Pawlasová