ZELENÁ PRO PŘÍRODU

15.06.2022 11:07

Během projektového týdne vznikaly i zajímavé slohové práce. Některé z nich si můžete přečíst na tomto místě:

Život v roce 2050

Představuji si, že svět bude úplně bez zeleně. Budou tu jen města, továrny a občas nějaká pole. Kvůli kácení deštných pralesů, které jsou plíce Země, se bude špatně dýchat. Také zvětšování ozónové díry bude vést ke globálnímu oteplování. A tak nebudeme mít ledovce a zvedne se hladina moří a oceánů. Ledovce jsou také zdrojem pitné vody. Určitě už svět nebude takový, jaký byl například před 200 lety. Jsou ale lidé, kteří se světu snaží pomoct a třídí odpad a snaží se snížit počet plastů v oceánech. Takových lidí bychom si měli vážit. Pokud by se každý snažil třídit odpad, určitě by to pomohlo.

Natálie Jurčíková, 8.C

 

Život v roce 2050 si představuji dystopicky. Korporátní firmy budou vládnout světu a budou silnější než státy. Efektivně vytvoří světovou diktaturu a budou silně porušovat základní lidská práva. Prakticky přestane existovat střední třída. Chudí budou prakticky otroci, jelikož korporát jim bude vyplácet tak nízké mzdy, že sotva budou mít na jídlo. Příroda přestane existovat, z většiny lesů budou jenom plantáže nebo nová města. Začne existenční válka, korporáty začnou bojovat o materiály a budou posílat expedice do vesmíru, aby tak drahocenné materiály našly a zpracovaly.

Jan Ključik, 8.C

 

Zhodnocení projektového týdne

Libí se mi, že naše škola nám žákům takhle zpestřuje školní rok. Tento týdenní projekt se jmenoval ,,Zelená pro přírodu“. V úterý jsme byli rozděleni do skupin, kde jsme dělali různé věci. Vyráběli jsme z korkových zátek budky pro ptáčky, vařili jsme, říkali jsme si, jak správně třídit odpad a vyráběli jsme kontejnery. V některých hodinách jsme dělali pracovní listy a koukali na filmy o přírodě. Doufám, že tyto projektové týdny budou pokračovat.

Život za 30 let

Tuhle dobu si představuju jako ‘‘elektrickou dobu‘‘, že bude vše fungovat jen na elektřinu. Auta už budou moct létat, v obchodech místo prodavaček budou roboti. Myslím si, že za 30 let bude všechno za nás dělat ‘‘Google asistent‘‘ nebo ‘‘Siri‘‘, kteří jsou zabudováni v našich zařízeních. Třeba řekneme: ,,Hej,Google, udělej mi kávu‘‘ a automaticky nám ji udělá. Různé součástky do věcí za nás budou dělat roboti.

Jan Bajnar, 8.A

Zhodnocení projektového týdne

     Jsem ráda, že jsme měli zase další projektový týden. V přírodopise jsme měli různá stanoviště, která se týkala ekologie. Byli jsme rozděleni do 11 dílen a já jsem byla v dílně,,ohrožená zvířata‘‘, s kamarádkou jsem dělala projekt na Tygra ussurijského.

     V odpoledním vyučování jsme dělali salát se zeleninou a mozzarellou. Z toho týdne jsem se dozvěděla, jak některé plastové obaly můžou ničit zdraví zvířatům, a proto umírají.

Bylo by dobré, abychom se ve více různých hodinách věnovali tady tomu tématu. Přála bych si, aby bylo více takových projektových týdnů.

                                                                                                         Markéta Hanusková, 8.A

 

Tento projektový týden s názvem Zelená pro přírodu začal 23.5. a končil 27.5. 2022. V průběhu minulých dnů jsme se dozvěděli spoustu nových způsobů, kterými můžeme pomoct přírodě. Pondělní hodina zeměpisu nás naučila něco více o světle a žárovkách. Úterý bylo určitě velmi zajímavé, protože se děti rozdělovaly do 11 dílen, kde například tvořily různé projekty nebo plakáty a poslední dvě hodiny se koukaly na dokumentární film: Život na naší planetě.

            Středa proběhla dobře, v přírodopise jsme si přečetli, co všechno - stromy, květiny nebo keře - můžeme najít v parku Petra Bezruče. Výchova ke zdraví rychle uběhla, jelikož nám paní učitelka Liberdová pustila dokument o Bohumíně. Ve čtvrtek mě zaujala hodina informatiky, kde jsme pracovali ve skupinách po dvou a psali do Wordu o Bohumíně a o znečištěné přírodě v něm. A dnes si pro nás paní učitelka Kolářová připravila na matematiku pracovní list o vodě a kolik litrů jí vypotřebujeme za den.

            Tenhle týden se mi velice líbil a myslím, že dokázal mnoha lidem otevřít oči, aby se začali chovat k přírodě lépe.

Viktorie Fismolová, 7.B

 

V roce 2050 bude na planetě Zemi pusto a prázdno, nikde nebude ani živáčka.

            Z lesů zbyly jen zpustošené a neúrodné pláně, na kterých již nic nevyroste. Po ztrátě lesů spousta zvířat vyhynula, anebo jsou kriticky ohrožená. Ven už se nedá vyjít kvůli nadprůměrným a nebezpečným teplotám. Stejně už nemá kdo vyjít. V roce 2050 se planeta Země stala neobyvatelnou, nikdo a nic už na ni nežije.

Nebo?

Žije lidstvo v roce 2050 už dávno na Marsu. Planeta Mars je už několik generací kolonizována lidmi, kteří se po dlouhá léta vyvíjeli a teď jsou životu na Marsu přizpůsobeni, jsou vyšší, mají větší oči, protože jsou blíž Slunci, jsou těžší a ruce mají delší. Můžou se pohybovat po Vesmíru na palubách vesmírných lodí. Vyvinuli velmi moderní technologie, které úplně změnily jejich životy.

                                                                                                  Sofie Atanasopulu, 8.C

 

Od pondělí 23. května 2022 začal na Masarykově základní škole v Bohumíně tzv. projektový týden ,, Zelená pro přírodu‘‘. Kde hlavním úkolem bylo ukázat žákům, jak zachránit naši planetu a jak o ni pečovat.

            Celý týden jsme se zaměřovali na problémy světa, kterými jsou: globální oteplování, úbytek deštných pralesů, shromažďování odpadů, znečišťování a nedostatek pitné vody a plýtvání s potravinami.

            Způsobů, jak člověk zanedbal přírodu a zničil ovzduší, existuje spoustu, ale jen s některými můžeme něco udělat. A to například tak, že nejen budeme ohleduplní k našemu okolí, ale také vůči sobě samým. Proto existují různé programy a akce, které se aktivně zabývají zlepšením životních podmínek. Jeden z mnoha projektů je třeba #TEAMSEAS, u kterého když přispějete nějakou částku, tak se podle zadané částky vyčistí odpad v oceánech, což je další a velmi užitečný způsob, jak můžeme pomoci.

            I když žijeme v 21. století, stále je pro některé lidi obtížné udržovat pořádek a dbát na naši planetu. Někdy si také myslím, že lidé v tomto ohledu přemýšlí úplně jinak, třeba že se o tom nemusí mluvit, řešit to a pokusit se s tím něco udělat, protože je to naše Země a my bychom se o ni měli starat, jelikož sami na ní žijeme.

            A proto si myslím, že nápad ,,Zelená pro přírodu‘‘ je skvělý. A to tím, že se poukázalo na problémy, které nás všechny obklopují. Po tomto týdnu si možná někteří uvědomí, jaká je podstata tohoto projektu.

                                                                                                               Terezie Lacková, 8.B

 

Týden od 23. – 27.5. byl nazván ,,Zelená pro přírodu‘‘. Jak to probíhalo? Co jsme dělali? Bylo to k něčemu? Chtěli nám tím učitelé něco říct? Stačí jen toto?

U mě osobně to nebylo nic nového, o tyhle věci se zajímám dlouho. Tento týden pro mě byl tedy hodně emotivní. Bylo to krásné a zajímavé se o tyto věci zajímat i s jiným okruhem lidí než normálně.

Jak to probíhalo? V pondělí jsme se normálně učili, ale vždy v hodině byl, nebo alespoň trošku zakomponovaný týden ,,Zelená pro přírodu‘‘ Povídali jsme si, nebo jsme dostali práci, která měla v sobě trochu té zelené.

V úterý jsme první hodinu měli donést pet láhve, skrčené i rovné a porovnávali jsme, kolik to zabere místa, když je skrčíme, nebo  když je necháme jen tak neskrčené. U nás doma láhve krčíme odjakživa, ale viděla jsem ten rozdíl a konečně pochopila, proč vlastně. Druhá, třetí čtvrtá hodina probíhala tak, že jsme se rozepsali k učitelům do pracovních dílen a tam jsme pak šli. Já s Verčou jsme byly tady s naší třídní učitelkou. Vylosovaly jsme si ohrožené zvíře, nosorožce, a měly jsme o něm napsat referát, proč je ohrožený. Nejzajímavější na tom bylo to, že za to většinou můžeme my, lidstvo.

Eliška Semančíková, 8.B

 

Zhodnocení projektové týdne

V týdnu od 23. do 27.5. jsme měli projektový týden, který byl zaměřen na ekologii.

V úterý jsme měli barevný den. Byli jsme rozděleni do 11 dílen a v každé se dělalo něco jiného, ale všechno nějak spojeno s ekologií. Já jsem byl v dílně, která byla zaměřena na zdravý životní styl. Dělali jsme 3 testy a v každém jsme si měřili svoji kondici.

Paní učitelka třídní nám zadala projekt s názvem: Ekologické zemědělství. Dozvěděli jsme se, co to znamená a jaká kritéria se při něm musí dodržovat. Například pesticid je přípravek proti hmyzu a v dnešní době se používá ve velkém množství, ale je nepříznivý pro přirozené fungování ekosystému.

Ve čtvrtek jsme se s naší paní učitelkou na český jazyk dozvěděli, jak vypadá největší a nejstarší strom na světě.

Na celém týdnu se mi nejvíce líbilo, jak učitelé připravili jednotlivé dílny.

Filip Ehrenberger, 9.A

Svět se mění, to každý ví, ale největší záhadou je to, jak bude Země vypadat za pár desítek let. Budeme my, lidi, vypadat jinak? Bude Země znečištěná? Jaký bude náš každodenní život?

Někteří lidé chrání přírodu, jiní zase ne, a v tom je ten problém. Lidé vyhazují odpadky do přírody, nerecyklují, nešetří jídlem a vodou a spotřebovávají čím dál víc přírodních materiálů a energie. Oceány jsou plné odpadků, které zabíjejí mořské živočichy a rostliny, ve vzduchu létají plastové sáčky, lesy jsou znečištěné, ale hlavně to ubližuje všem zvířatům. Pokud se nezměníme, náš svět bude zničený a celý zaplavený odpadky.

Měli bychom se zamyslet nad naším chováním a pomoct přírodě a nenechat ji celou v plastovém odpadu. Vážit si jí, uklízet lesy a moře, nezabíjet zvířata, šetřit vodou, recyklovat a nechat přírodu v klidu. Pokud se budeme chovat správně, zachráníme naši Zemi, ale i lidstvo a budoucnost těch nejmenších. Třiďme odpad.

Veronika Kršíková, 6.C