ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - OKRES

23.02.2023 07:13

Ve středu 22. února 2023 se v SVČ JUVENTUS v Karviné konalo okresní kolo zeměpisné olympiády, kde žáci naší školy porovnali své nabyté vědomosti s žáky základních škol i gymnázií z celého okresu Karviná. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií podle ročníku. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola: Daniela Stemon ze 6.B, Lukáš Kubejka ze 7.A a Veronika Janczarová z 9.B. Všichni soutěžící se museli poprat se třemi testy: práci s atlasem, ověření geografických znalostí a praktickou částí. Soutěžní úlohy nebyly vůbec jednoduché, času nebylo mnoho a za některá cvičení se dokonce i odečítaly body. Přes všechna tato úskalí se Danielka umístila na krásném 7. místě z 27 přihlášených účastníků a od postupujícího třetího místa ji dělilo 5,5 bodů. Lukáš se umístil na 16. místě z 25 přihlášených a Veronika na 17. místě z 31 přihlášených účastníků. Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Petra Nowaková