ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

24.01.2023 07:40

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili žáci 6. – 9. tříd v celkovém počtu 31 účastníků.

Žáci byli rozděleni do tří kategorií (6. třídy, 7. třídy a žáci 8. a 9. tříd utvořili kategorii společnou). Žáci si ověřili znalosti nejen z regionální geografie, ale například i z geografie planetární. Z každé skupiny vzešel jeden žák s největším počtem bodů a postoupil do kola okresního.

Za kategorii 6. tříd získala nejvyšší počet bodů žákyně Daniela Stemon ze 6.B, která získala 29 bodů z celkových 40.

V kategorii 7. tříd dosáhl nejvyššího počtu bodů Lukáš Kubejka ze 7.A, který svými znalostmi získal 39 bodů z možných 50.

V třetí kategorii 8. – 9. tříd, která měla nejvyšší počet účastníků – celkem 14, obsadila 1. místo Veronika Janczarová z 9.B, která získala 35 bodů z celkových 50.

Všem zúčastněným děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Mgr. Josef Skokan a Mgr. Petra Nowaková