ZMĚNA ORGANIZACE CHODU ŠKOLY OD 12. 10. 2020

09.10.2020 10:30

Dle usnesení vlády ČR č. 997 ze dne 8. 10. 2020 dochází k omezení provozu chodu druhého stupně základních škol od pondělí 12. 10. do pátku 23. 10. 2020. V této souvislosti rozhodl ředitel školy takto:

12. 10. 2020 – 16. 10. 2020

6.A – 6.B – 6.C – 7.A – 7.B – 7.C        PREZENČNÍ VÝUKA DLE BĚŽNÉHO ROZVRHU

8.A – 8.B – 8.C – 9.A – 9.B – 9.C        DISTANČNÍ VÝUKA

 

19. 10. 2020 – 23. 10. 2020

6.A – 6.B – 6.C – 7.A – 7.B – 7.C        DISTANČNÍ VÝUKA

8.A – 8.B – 8.C – 9.A – 9.B – 9.C        PREZENČNÍ VÝUKA DLE BĚŽNÉHO ROZVRHU

 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ DRUŽINY, MATEŘSKÝCH ŠKOL A PRVNÍHO STUPNĚ ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚN!

 

ŽÁKŮM, KTEŘÍ MAJÍ DISTANČNÍ VÝUKU JSOU AUTOMATICKY ODHLÁŠENY OBĚDY!

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ V DOBĚ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JE NUTNÉ SI OBĚD ZNOVU PŘIHLÁSIT U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY – TEL.: 596 013 394. CENA OBĚDA V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY SE NEMĚNÍ, ŽÁCI MAJÍ NÁROK NA DOTOVANOU STRAVU.

 

Na základě opatření MŠMT č. j. MSMT-39185/2020-1 se podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovují jako dny volna pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol dny 26. října a 27. října 2020. V těchto dnech výuka neprobíhá ani distanční formou!

 

DISTANČNÍ VÝUKA PROBÍHÁ PROSTŘEDNICTVÍM ŠKOLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DM-SOFTWARE (ŠKOLA ONLINE). DO SYSTÉMU BUDOU VKLÁDÁNY „DOMÁCÍ ÚKOLY“ A „VÝUKOVÉ ZDROJE“ VČETNĚ TESTŮ A VÝZVY K ON-LINE SCHŮZKÁM NA INTERNETU.

 

DISTANČNÍ VÝUKA JE PODLE § 184a ZÁKONA č. 561/2004 Sb., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÁ.

Mgr. M. Rosík