ZMĚNA ORGANIZACE CHODU ŠKOLY OD 14. 10. 2020

13.10.2020 11:28

Dle usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 12. října 2020 o přijetí krizového opatření dochází od 14. října 2020 k úplnému uzavření základních škol. Toto opatření má platnost do 1. listopadu 2020 do 23:59 hodin. V této souvislosti rozhodl ředitel školy takto:

  1. Ruší se veškerá prezenční výuka v daném období.
  2. Od středy přechází všichni žáci školy na distanční vzdělávání. DISTANČNÍ VÝUKA JE PODLE § 184a ZÁKONA č. 561/2004 Sb., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÁ. DISTANČNÍ VÝUKA PROBÍHÁ PROSTŘEDNICTVÍM ŠKOLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DM-SOFTWARE (ŠKOLA ONLINE). DO SYSTÉMU BUDOU VKLÁDÁNY „DOMÁCÍ ÚKOLY“ A „VÝUKOVÉ ZDROJE“ VČETNĚ TESTŮ A VÝZVY K ON-LINE SCHŮZKÁM NA INTERNETU.
  3. Všem přihlášeným strávníkům – žákům školy se provede automatická odhláška obědů.
  4. V běžném provozu zůstávají mateřské školy a školní jídelna.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ V DOBĚ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JE NUTNÉ SI OBĚD ZNOVU PŘIHLÁSIT U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY – TEL.: 596 013 394. CENA OBĚDA V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY SE NEMĚNÍ, ŽÁCI MAJÍ NÁROK NA DOTOVANOU STRAVU.

Podrobnosti naleznete na : https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Mgr. M. Rosík