ZPĚVÁČEK ZE SLEZSKA - MĚSTSKÉ KOLO

21.03.2022 14:35

V pondělí 21. 3. se uskutečnilo městské kolo ve zpěvu slezských lidových písní s názvem Zpěváček ze Slezska 2022. Naši školu reprezentovalo 7 žákyň ve čtyřech kategoriích. Zpívaly dvě lidové písně z regionu Těšínského Slezska. První s doprovodem klavíru, druhou bez doprovodu. Součástí zpěvu bylo i užití lidového kroje. Hodnotily se jak hlasové možnosti a intonační přesnost, tak i zvládnutí regionálního stylu, dodržení dialektu, přirozený projev a radost ze zpěvu.

Jak si vedly naše zpěvačky?

Na 1. místě v 1. kategorii se umístila Nina Cmielová a Alexandra Viochnová z 1. A.

V 2. kategorii si vyzpívala 1. místo Markéta Stanieková z 2.A.

Ve 3. kategorii obsadila  2. místo Eliška Krestová z 6. A a 3. místo Marie Anna Dokoupilová z 4.C.

Ve 4.kategorii získaly 3. místo Denisa Škutová ze 7. C a Bára Gajdová ze 6. C.

Do regionální přehlídky, která proběhne 6. dubna 2022 v MěDK Karviná, postupují Alexandra Viochnová a Markéta Stanieková. Děvčata zde budou zpívat s cimbálovou muzikou.

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou přípravu.

Mgr. M. Suchánková