O nás

 

Název školy

Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace

Adresa školy

Seifertova 601, 735 81 Bohumín

61988677

Bankovní spojení

1724735349/0800

DIČ

CZ61988677

 

 

Telefon/fax

596013631,  596013631

E-mail

sekretariat@mzsb.cz

Adresa internetové stránky

www.mzsb.cz

 

 

Právní forma

Příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol

19.1.1996

Název zřizovatele

Město Bohumín

Součásti školy

Základní škola                102156611, kapacita  750

Mateřská škola               107623081                110

Školní družina                119700913                125

Školní jídelna                 102880311               1400

Školní jídelna – výdejna  150067879                 600

IZO ředitelství

600136329

Vedoucí

a hospodářští pracovníci

Ředitel: Mgr. Miroslav Rosík 

Zástupce ředitele školy pro II. st.: Mgr. Petra Vysogladová

Zástupce ředitele školy pro I. st.: Mgr. Radka Bašandová

Zástupce ředitele školy pro MŠ: Mgr. Marcela Dendisová

Vedoucí učitelka odlouč. prac. MŠ St. Bohumín: Mgr. Eva Bučková

Vedoucí učitelka odlouč. prac. ZŠ St. Bohumín: Mgr. Daniela Szelongová

Vedoucí vychovatelka: Blanka Heiserová

Sekretářka: Antonie Stieberová

Účetní : Jana Moravcová

Vedoucí školní jídelny: Božena Kempná

Hlavní kuchařka: Radomíra Čečivová

Školnice: Jana Spolníková

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)

Organizace je základní škola se školní družinou, dvěmi mateřskými školami, školní jídelnou s výdejnami. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.