Školská rada

Zástupci zřizovatele: Mgr. Antonie Walterová, Mgr. Adrian Kuder

Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Květuše Fulnečková, Mgr. Kristina Lindnerová

Zákonní zástupci nezletilých žáků: Kateřina Krestová, Jana Czerná