Školská rada

Zástupci zřizovatele: Mgr. Zdeněk Veselý, Mgr. Marie Valuštíková

Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Květuše Fulnečková, Ing. Věra Sedláková

Zákonní zástupci nezletilých žáků: Kateřina Krestová, Ing. Vladimíra Schubertová