Školská rada

Zástupci zřizovatele: Mgr. Zdeněk Veselý, Mgr. M. Valuštíková

Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. K. Fulnečková, Ing. V. Sedláková

Zákonní zástupci nezletilých žáků: Petra Juroková, Vladimíra Schubertová