Výchovný poradce

Výchovný poradce plní ve škole především čtyři úlohy:
  1. Řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky, učiteli apod.
  2. Pomáhá se začleněním žáků s poruchami učení do výuky
  3. Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního charakteru
  4. Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání, radí při volbě střední školy a při přihlašování na střední škol


Konzultační hodiny - úterý - 14.00 - 15.00 hodin a dle domluvy


Mgr. Lucie Bednářová, výchovný poradce